Slovak Armenian Azerbaijani Belarusian Bosnian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Macedonian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Ukrainian
International hitparade - www.mysuperhit.com
 

 

Pravidlá hitparády MY SUPER HIT

  1. V hit-paráde bude zaradených 22 skladieb. Každý hlasovací týždeň k začiatku hlasovania budú zaradené 1 až 3 nové skladby. Každá pesnička môže byť v hit-paráde maximálne 15 týždňov.
  2. Hit-paráda prebieha celý kalendárny rok. Za číslo hlasovacieho týždňa sa považuje týždeň v ktorom sa nachádza nedeľa, ktorou sa končí hlasovanie.
  3. Hlasovací týždeň začína v nedeľu o 8:00 stredoeurópskeho času v Českej republike a zároveň aj o 17:00 vo východnej časti Ruskej federácie . Tým istým časom končí predošlí hlasovací týždeň teda 8: 00 stredoeurópskeho času v Českej republike a 17:00 vo východnej časti Ruskej federácie.
  4. Každý poslucháč má pre hlasovanie v jednom týždni 3 hlasy, pre jednu skladbu maximálne 2 hlasy. Hlasovanie sa môže uskutočniť prostredníctvom internetu cez všetky druhy zariadení napojených na internet bezplatne.
  5. Produkcia HIT RADIO MEDIA si vyhradzuje právo zmeny hlasovacích pravidiel.  

Хит парад MY SUPER HIT

Хит парад MY SUPER HIT международный хит парад популярной музики, кoторий представляет самие популярные песни которие иnтерпретированы самыми популярными певцами, певицами, групами и музыкантами, во всех славянских странах, на славянских языках. Почему самые лучшие? Потому что в хитпараду находятся только те песни, которие достигнут самую болшую популярность в передавани домашних СМИ у домашней публики и которие проверенные в многих хитпарадох, статистиках, фестивалях и т.п., а значит это самые любимые песни и хиты. Хит парад MY SUPER HIT заключает в себе эти хиты и из самих лучших выбираются самие лучшие каторие по заслугам мы можем назвать Супер хит.

Ети песни хитпарада передавают радиостанции во всех славянских странах вес год и голосование определяется каждую неделу. Прадукцию хит парада обеспечивает менеджер продукчии HIT RADIO MEDIA Павел Полак тежническое обслуживаание директор 3K MEDIA Патрик Буйна и основная радиостанциа RADIO WOW.

 

hitparáda, Lista przebojów, hitparada, hitparada, top lista, xит-парад, xит-парад, xіт-парад, xит-парад, xит-парадa, hitparade, hudba, muzyka, glazba, muzika, музыка, музика, populárny, populární, popularny, popularan, priljubljeny, omiljen, популярный, популярний, популярeн, популарни, popular, spevák, spěvák, piosenkarz, pjevačica, pevka, pevač, певец, певец, співак, пејачката, singer, novinky, aktualnoš, civijesti, novice, novitet, новости, новини, новини, најновите, news, medzinárodný, mezinárodný, miedzinarodi, wymedunarodna, international, medunarodni, международный, міжнародний, международeн, меѓународни, internationa, lslovanský, slowiaňska, slovenski, slovanska, slovenski, славянский, славянский, слов'янський, славянски, словенски, slavic, rádio, radio, радио, interprét, interprét, umjetnik, izvajalec, izvodač, испольнител, испольнител, испольнител, художник,  уметникот, artist, média, mediow, media, mediji, medij, СМИ, средства медиумите, madia, najhranejší, najčešče grane, večina igrao, največkrat igrao, найболее играние, найболее играние, найболее играние, най-играните, најиграни, mostly played, fanúšik, fanoušek, kibic, fan, podpornik, navijač, поклонник, поклонник, прихильник, поддръжник, поддржувач, fan, scéna, scena, сцена, nový, nowy, novi, novo, nov, новый, новiй, нов, нови, new, rock,  рок, rock,  pop, поп, pop, denc, dence, денце, dence, rep, реп, rep, disco, диско, disco, bamd, банд, банд, hit, хит, хiт, hit.           

 

 

 

Hitparáda MY SUPER HIT

Hit-paráda MY SUPER HIT je medzinárodná hit-paráda populárnej hudby, teda najlepších populárnych skladieb interpretovaných najlepšími spevákmi, skupinami a hudobníkmi vo všetkých slovanských štátoch v slovanských jazykoch. Prečo najlepšími? Do tejto hit-parády sa zaraďujú len najpopulárnejšie skladby, ktoré sa objavia pred publikom v rozhlasových a televíznych médiách a získavajú najväčšiu popularitu u svojho domáceho publika. Sú to najlepšie piesne preverené  preverená v rôznych hit-parádach, štatistikách, hudobných festivaloch a pod. To znamená že sú to najobľúbenejšie piesne, domáceho publika v jednotlivých slovanských štátoch a teda aj najlepšie hity. Z týchto najlepších hitov je zložená hit-paráda, a najlepšie skladby z najlepších, ktoré sa umiestnia na prvých miestach  hit-parády MY SUPER HIT sú zaslúžene nazvané Super hity.

Piesne hit-parády vysielajú rádiá v jednotlivých štátoch po celý rok a o poradí sa hlasuje týždenne. Produkciu hit-parády zabezpečuje produkčný manager HIT RADIO MEDIA Pavel Polák, technické zabezpečenie spoločnosť 3K MEDIA, Patrik Bujna.

Правила хитпарада  MY SUPER HIT

  1. В хит параду будет 25 песней. Каждую неделю голосования добавятся от одной до трёх песней и тоже число последних песней вибывают.
  2. Хит парад проходит круглый год. Номер недели голосования обозначена неделя в каторой находится воскресение в котором кончается голосование.
  3. Неделя голосования начинается в воскресение в 12:00 часов среднеевропейского времени в Чешской республике и заодно в21:00 часов в восточной части Русской федерации.  В том же времени окончается предыдущая неделя голосования, значит 12: 00 часов среднеевропейского времени в Чешской республике и заодно в 21:00 часов в восточной части Русской федерации.
  4. Каждий слушатель имеет три голоса в текущей неделе, для одной песни максимально 2. Голосование возможно исполнить при посредстве интернета каждим подключённим аппаратом безплатно.
  5. Продукциа HIT RADIO MEDIA имеет резервированное право изменить правила хитпарада.  
Back to top