Slovak Armenian Azerbaijani Belarusian Bosnian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Macedonian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Ukrainian
International hitparade - www.mysuperhit.com
 

 

Pravidlá hitparády MY SUPER HIT

  1. V hit-paráde bude zaradených 22 skladieb. Každý hlasovací týždeň k začiatku hlasovania budú zaradené 1 až 3 nové skladby. Každá pesnička môže byť v hit-paráde maximálne 15 týždňov.
  2. Hit-paráda prebieha celý kalendárny rok. Za číslo hlasovacieho týždňa sa považuje týždeň v ktorom sa nachádza nedeľa, ktorou sa končí hlasovanie.
  3. Hlasovací týždeň začína v nedeľu o 8:00 stredoeurópskeho času v Českej republike a zároveň aj o 17:00 vo východnej časti Ruskej federácie . Tým istým časom končí predošlí hlasovací týždeň teda 8: 00 stredoeurópskeho času v Českej republike a 17:00 vo východnej časti Ruskej federácie.
  4. Každý poslucháč má pre hlasovanie v jednom týždni 3 hlasy, pre jednu skladbu maximálne 2 hlasy. Hlasovanie sa môže uskutočniť prostredníctvom internetu cez všetky druhy zariadení napojených na internet bezplatne.
  5. Produkcia HIT RADIO MEDIA si vyhradzuje právo zmeny hlasovacích pravidiel.  
Back to top